TOP ARTICOLE
ATENTIE! In MOf nr 242 din 9 aprilie a fost publicata Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati ...
Data publicarii
09.04.2015
Desi o mare parte din aceste prevederi existau si inainte, putine sunt entitatile care s-au conformat. Entitatile sunt destul de haituite de organele ...
Data publicarii
31.08.2016
Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
Data publicarii
22.12.2016
In MOf nr 558 din 27 iulie 2015 a fost publicata HG 582/2015 care modifica si completeaza HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii al ...
Data publicarii
28.07.2015
In MOf nr 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale ...
Data publicarii
30.12.2014

Noutati > Modificari de ultima ora

 
Articole asemanatoare
 

OFICIAL! Limitarea platilor si incasarilor in numerar - noi reguli din 8 mai 2015

ATENTIE! In MOf nr 242 din 9 aprilie a fost publicata Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati ...
 

Aveti datorii sau creante mai vechi de 30 de zile - ATENTIE

Desi o mare parte din aceste prevederi existau si inainte, putine sunt entitatile care s-au conformat. Entitatile sunt destul de haituite de organele ...
 

SEMINAR Noutati fiscale 2017: TVA, contributii sociale si alte modificari majore

Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
 
 
noi reglementari contabile - omfp 3055/2009 a fost abrogat

In MOf nr 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

 

Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2015 vom aplica noi reglementari contabile iar OMFP 3055/2009 va fi abrogat.

 

Potrivit noilor reglementari contabile, se introduc, pentru scopuri de raportare financiară, trei categorii de entitati, respectiv: 

- microentitatile;

- entitatile mici;

- entitatile mijlocii şi mari.

Potrivit estimărilor, circa 94% din numărul total al operatorilor economici reprezintă microentităţi (608.300 entităţi), circa 5% sunt entităţi mici (30.600 entităţi), în timp ce entităţile mijlocii şi mari reprezintă circa 1% (4.600 entităţi).

 

Atentie! Nu trebuie sa confundati microintreprinderile prezentate in Codul fiscal cu microentitatile definite in continutul Directivei 2013/34/UE. Acestea reprezinta acele societăţi care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin 2 dintre următoarele 3 criterii:

a) total active: 350.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 700.000 euro;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

 

Se introduc cerinţe privind informaţiile care trebuie prezentate de entităţi, în funcţie de mărimea acestora. Astfel, situațiile financiare anuale ale microentitatilor sunt compuse din:

- bilanț simplificat/prescurtat;

- cont de profit și pierdere simplificat/prescurtat; si 

- note explicative care contin un număr redus de informaţii, acestea referindu-se la următoarele:

- informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni;

- valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanții sau active și datorii contingente neincluse în bilanț, indicând natura și forma oricărei garanții reale care a fost acordată; 

- orice angajamente privind pensiile și entităţile afiliate sau asociate;

- suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunțat, precum și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.

 

Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depășesc limitele a cel puțin 2 dintre următoarele 3 criterii:

a) totalul activelor: 4.000.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 8.000.000 euro;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

 

Pentru entităţile mici s-a prevăzut obligaţia întocmirii unui bilanţ prescurtat, pe baza opţiunii cuprinse în directivă, iar notele explicative întocmite de acestea sunt mai puţin detaliate, comparativ cu entităţile mijlocii şi mari.

In prezent, entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două din trei criterii (total active: 3.650.000 euro, cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro şi număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50) întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente. Ca urmare a creşterii criteriilor de mărime, unele entităţi care întocmeau situaţii financiare cu 5 componente vor intocmi incepand cu 1 ianuarie 2015 situaţii financiare cu 3 componente.

 

Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin 2 dintre cele 3 criterii prezentate mai sus si intocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

- bilanţ;

- cont de profit şi pierdere;

- situaţia modificărilor capitalului propriu;

- situaţia fluxurilor de trezorerie; si

- notele explicative.

Informaţiile care trebuie reflectate de entităţi in situatiile financiare depind de mărimea acestora. Astfel, microentităţile vor prezenta un număr redus de informaţii, atât în bilanţ, cât şi în contul de profit şi pierdere, în timp ce entităţile mijlocii şi mari vor prezenta informaţii mai dezvoltate.

 

Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă 2 exerciţii financiare consecutive depăşeşte sau încetează să depăşească criteriile de mărime. Ca urmare, modificarea criteriilor de mărime nu determină automat încadrarea entităţii într-o nouă categorie. Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent celui de raportare şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent.

În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu de raportare situaţii financiare anuale în oricare dintre formatele prevăzute mai sus, urmand ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare, acestea sa analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale anului precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent si sa întocmeasca situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

 

In continuare cateva modificari...

Reevaluarea imobilizarilor corporale

 

Surplusul din reevaluare din contul 105 “Rezerve din reevaluare” va fi transferat în rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”):

- la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare; sau

- pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului.

In prezent, rezerva din reevaluare se transfera la cedarea activului sau pe masura amortizarii in contul 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”.

 

Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor rezultate din reevaluare trebuie prezentate separat în contul de profit şi pierdere in contul 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale”, respectiv contul 655 “Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale”.

 

Tratamentul reducerilor comerciale

 

Reducerile comerciale primite de la furnizor in factura de achiziţie a bunurilor diminueaza costul de achiziţie al acestora.

Reducerile comerciale primite imediat ulterior facturării (?!?), astfel încât achiziţia de produse şi acordarea reducerii comerciale sunt tratate împreună, ajustează, de asemenea, costul de achiziţie al bunurilor.

Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiază distinct în contabilitate prin contul 609 „Reduceri comerciale primite”.

Reducerile comerciale legate de prestările de servicii, primite ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate in contul 609 "Reduceri comerciale primite", pe seama conturilor de terţi.

 

Reducerile comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate in contul 709 "Reduceri comerciale acordate".

Reducerile comerciale acordate imediat ulterior facturării, astfel încât vânzarea de produse şi acordarea reducerii comerciale sunt tratate împreună, ajustează veniturile din vânzare.

Reducerile comerciale legate de prestările de servicii, acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate in contul 709 "Reduceri comerciale acordate", pe seama conturilor de terţi.

 

Vom continua si in zilele urmatoare cu o serie de articole prin care scoatem in evidenta principalele modificari aduse.

Data publicarii
2014-12-30 19:21:23
 
Articole asemanatoare
 

SEMINAR Noutati fiscale 2017: TVA, contributii sociale si alte modificari majore

Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
 

Codul fiscal - noi modificari aprobate de Senat 13 sept

Pe site-ul Senatului (http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19701) a fost publicat un proiect de lege (Legea 310/2016) pentru modificarea Codului f ...
 

Seminar Formularul 394 de la A la Z + alte noutati fiscale 2016

S&R Accounting Leader si Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Formularul 394 de la A la Z + alte noutati fiscale 2016” & ...
 
 
comentarii articol
  Nume  
  E-mail  
  Comentariu  
Cod securitate   captcha image