TOP ARTICOLE
ATENTIE! In MOf nr 242 din 9 aprilie a fost publicata Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati ...
Data publicarii
09.04.2015
Desi o mare parte din aceste prevederi existau si inainte, putine sunt entitatile care s-au conformat. Entitatile sunt destul de haituite de organele ...
Data publicarii
31.08.2016
Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
Data publicarii
22.12.2016
In MOf nr 558 din 27 iulie 2015 a fost publicata HG 582/2015 care modifica si completeaza HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii al ...
Data publicarii
28.07.2015
In MOf nr 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale ...
Data publicarii
30.12.2014

Noutati > Modificari de ultima ora

 
Articole asemanatoare
 

OFICIAL! Limitarea platilor si incasarilor in numerar - noi reguli din 8 mai 2015

ATENTIE! In MOf nr 242 din 9 aprilie a fost publicata Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati ...
 

Aveti datorii sau creante mai vechi de 30 de zile - ATENTIE

Desi o mare parte din aceste prevederi existau si inainte, putine sunt entitatile care s-au conformat. Entitatile sunt destul de haituite de organele ...
 

SEMINAR Noutati fiscale 2017: TVA, contributii sociale si alte modificari majore

Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
 
 
noi conditii privind detasarea salariatilor - iulie 2015

Baza legala:

  • Legea 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, publicata in MOf nr 636 din 24 iulie 2006;
  • OG 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, publicata in MOf nr 476 din 30 iunie 2015;
  • Legea nr 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, publicata in MOf nr 52 din 22 ianuarie 2015.

  

A.     Modificarea Codului Muncii in ianuarie 2015

 

In ianuarie 2015, Codul muncii a fost modificat prin Legea 12/2015 care a introdus o serie de prevederi referitoare la salariul minim pentru angajaţii temporari, cu impact in special asupra agenţilor de muncă temporară care au beneficiari externi.

Astfel, salariaţii temporari au acces la toate serviciile şi facilităţile acordate de utilizator, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi salariaţi ai acestuia. Utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecţie şi de muncă, cu excepţia situaţiei în care prin contractul de punere la dispoziţie dotarea este în sarcina agentului de muncă temporară.

Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a salariatului temporar. În măsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de muncă şi care prestează aceeaşi muncă sau una similară, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul utilizatorului.

 

Nivelul salarial din România este mult inferior majoritatii statelor din UE. Se cunoaste faptul ca multe entitati de tipul agentilor de muncă temporară care trimiteau salariati romani sa lucreze in strainatate le asigurau in contractele de munca salariul minim pe economie, iar cea mai mare parte din veniturile obţinute erau reprezentate de diurna acordata in limita plafonului de 2,5 ori limita stabilita pentru institutiile publice.

Aceasta modificare obliga societăţile de muncă temporară să asigure angajatilor venituri salariale similare cu cele din statul beneficia­rului, care sunt supuse tuturor taxelor şi contribuţiilor salariale.

 

B.     Modificarea Legii 344/2006 privind detasarea salariatilor - din iunie 2015

 

Termeni cheie

 

salariu minim

salariul minim aplicabil pe teritoriul României pentru salariatul detaşat pe teritoriul României, respectiv salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pentru salariatul detaşat de pe teritoriul României

 

cheltuieli generate de detaşare

 

orice cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa, efectuate în scopul detaşării

 

salariat detaşat pe teritoriul României

 

salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, care în mod normal lucrează într-un alt stat decât România, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul României, atunci când angajatorul ia una dintre măsurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea 344/2006;

 

salariat detaşat de pe teritoriul României

 

salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care în mod normal lucrează în România, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru al UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, atunci când angajatorul ia una dintre măsurile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea 344/2006

 

indemnizaţie specifică detaşării

 

indemnizaţia acordată în vederea compensării inconvenientelor cauzate de detaşare

 

Pe întreaga perioadă a detaşării, salariatul detaşat îşi va păstra raportul de muncă direct cu angajatorul care l-a detaşat.

 

1.     Prevederi referitoare la salariatii detasati PE teritoriul Romaniei

Noile prevederi se aplică entitatilor stabilite pe teritoriul unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă în urmatoarele condiţii:

a)     detaşarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

b)     detaşarea unui salariat la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparţine grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

c)     punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.

 

Salariaţii detaşaţi pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin legea română şi/sau prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsă la întreg sectorul de activitate, cu privire la:

a)     durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;

b)    durata minimă a concediilor anuale plătite;

c)     salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;

d)    condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către agenţii de muncă temporară;

e)     sănătatea şi securitatea în muncă;

f)      măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;

g)     egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

 

Prevederile de la literele b) şi c) de mai sus nu se aplică în cazul lucrărilor de montaj iniţial şi/sau de primă instalare a unui bun, care fac parte integrantă dintr-un contract de furnizare de bunuri, sunt necesare pentru punerea în funcţiune a bunului furnizat şi sunt executate de salariaţi calificaţi şi/sau specializaţi ai întreprinderii furnizoare, dacă durata detaşării este de cel mult 8 zile.

Durata detaşării se calculează pe baza unei perioade de referinţă de un an de la data începerii detaşării. La calculul duratei detaşării se iau în considerare perioadele anterioare în care postul a fost ocupat de un lucrător detaşat.

Excepţia prevăzută mai sus nu se aplică activităţilor din domeniul construcţiilor, care vizează construirea, repararea, întreţinerea, modificarea sau demolarea clădirilor, în special următoarelor: excavaţii, terasament, construcţii, montare şi demontare a elementelor prefabricate, amenajare sau echipare, transformare, renovare, reparare, demontare, demolare, mentenanţă, întreţinere, lucrări de vopsire şi curăţare, îmbunătăţiri.

 

Noţiunea de salariu minim este cea prevăzută de legea română şi/sau contractul colectiv de muncă încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsă la întreg sectorul de activitate.

Va reamintim ca incepand cu 1 iulie 2015, salariul minim brut in Romania este de 1.050 lei.

 

Dispoziţiile Legii 344/2006 nu limitează aplicarea condiţiilor de muncă mai favorabile pentru salariaţii detaşaţi de către întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, la întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul României.

Practic, o entitate din Germania care detaseaza personal in Romania poate acorda in continuare salariul negociat cu acesta in Germania, neexistand obligativitatea limitarii la salariul minim din Romania de 1.050 lei.

 

Entitatile care nu sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, care detaşează salariaţi pe teritoriul României, nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decât întreprinderile stabilite într-un stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene.

 

2.     Prevederi referitoare la salariatii detasati DE PE teritoriul Romaniei

De asemenea, prevederile aduse prin OG 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 344/2006 privind detaşarea salariaţilor se aplică entitatilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează, pe teritoriul unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă, în urmatoarele condiţii:

a)    detaşarea unui salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

b)    detaşarea unui salariat de pe teritoriul României la o unitate sau la o întreprindere care aparţine grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

c)     punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.

 

Personalului angajatorilor stabiliţi pe teritoriul României, care efectuează operaţiuni de transport internaţional, fiind trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru UE, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene şi care nu se încadrează în cele 3 situaţii de mai sus, i se aplică prevederile referitoare la delegare din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare.

 

Salariaţii detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale de generală aplicare valabile în statul membru UE, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pe al cărui teritoriu sunt prestate serviciile, cu privire la:

a)     durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;

b)    durata minimă a concediilor anuale plătite;

c)     salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;

d)    condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către agenţii de muncă

a)     temporară;

e)     sănătatea şi securitatea în muncă;

f)      măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;

g)     egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

 

Noţiunea de “salariu minim” este definită de legislaţia şi/sau practica statului membru UE, al Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, pe al cărui/cărei teritoriu este detaşat salariatul.

 

Indemnizaţiile specifice detaşării sunt considerate parte a salariului minim, în măsura în care nu sunt acordate salariatului pentru acoperirea cheltuielilor generate de detaşare (precum cele de transport, cazare şi masă).

Dispoziţiile Legii 344/2006 nu limitează aplicarea condiţiilor de muncă mai favorabile pentru salariaţii detaşaţi de către întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul României la întreprinderi care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru UE, Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene.

 

 

 

Procedura specifică privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României urmează să fie stabilită prin HG pana la finalul lunii septembrie 2015.

 

Trebuie sa analizati si prevederile Directivei 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (transpusa in Romania prin Legea 344/2006), avand in vedere ca legislatia europeana in domeniu prevaleaza celei interne. Directiva se aplică entitatilor înfiinţate într-un stat membru care detaşează lucrători pe teritoriul unui alt stat membru.

 

 

Data publicarii
2015-07-09 19:27:00
 
Articole asemanatoare
 

SEMINAR Noutati fiscale 2017: TVA, contributii sociale si alte modificari majore

Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
 

Codul fiscal - noi modificari aprobate de Senat 13 sept

Pe site-ul Senatului (http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19701) a fost publicat un proiect de lege (Legea 310/2016) pentru modificarea Codului f ...
 

Seminar Formularul 394 de la A la Z + alte noutati fiscale 2016

S&R Accounting Leader si Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Formularul 394 de la A la Z + alte noutati fiscale 2016” & ...
 
 
comentarii articol
  Nume  
  E-mail  
  Comentariu  
Cod securitate   captcha image
 
 
LAURA zice

Ceva nu merge in ragionamentul dv !!!!!! Nu ati coraborat toate legile !!!

OUG 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților