TOP ARTICOLE
ATENTIE! In MOf nr 242 din 9 aprilie a fost publicata Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati ...
Data publicarii
09.04.2015
Desi o mare parte din aceste prevederi existau si inainte, putine sunt entitatile care s-au conformat. Entitatile sunt destul de haituite de organele ...
Data publicarii
31.08.2016
Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
Data publicarii
22.12.2016
In MOf nr 558 din 27 iulie 2015 a fost publicata HG 582/2015 care modifica si completeaza HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii al ...
Data publicarii
28.07.2015
In MOf nr 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale ...
Data publicarii
30.12.2014

Noutati > Modificari de ultima ora

 
Articole asemanatoare
 

OFICIAL! Limitarea platilor si incasarilor in numerar - noi reguli din 8 mai 2015

ATENTIE! In MOf nr 242 din 9 aprilie a fost publicata Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati ...
 

Aveti datorii sau creante mai vechi de 30 de zile - ATENTIE

Desi o mare parte din aceste prevederi existau si inainte, putine sunt entitatile care s-au conformat. Entitatile sunt destul de haituite de organele ...
 

SEMINAR Noutati fiscale 2017: TVA, contributii sociale si alte modificari majore

Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
 
 
conditii noi pentru dizolvarea societatilor - din 16 iulie 2015

In MOf nr 519 din 13 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

 

Modificarile esentiale aduse Legii 31/1990 – Legea societatilor sunt:

 

1.     Pe durata societăţii, creditorii asociatului pot să-şi exercite drepturile lor numai asupra părţii din beneficiile cuvenite asociatului după bilanţul contabil, iar după dizolvarea societăţii, asupra părţii ce i s-ar cuveni prin lichidare. Totusi, acesti creditori pot popri, în timpul duratei societăţii, părţile ce s-ar cuveni asociaţilor prin lichidare sau pot sechestra şi vinde acţiunile ori părţile sociale ale debitorului lor. Inainte de modificarile aduse de Legea 152/2015, aceste masuri erau aplicabile doar actiunilor, nu si partilor sociale. Ipoteca legal constituită asupra acţiunilor sau părţilor sociale poate fi executată potrivit legii. Administratorii/membrii directoratului sunt obligaţi să pună la dispoziţia creditorului ipotecar sau a organului de executare, la cererea acestora, situaţiile financiare şi orice alte înscrisuri ori informaţii necesare evaluării acţiunilor sau părţilor sociale, precum şi să faciliteze preluarea acestora.

 

2.     Dizolvarea societatii

La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care:

a)    societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile semestriale la organul fiscal în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare;

b)    societatea nu şi-a depus la organul fiscal, în termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la constituire, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare.

c)     acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută;

d)    a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerţului;

e)    societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

f)      nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;

g)    societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii;

 

Lista societăţilor pentru care ONRC urmează să formuleze acţiuni de dizolvare se afişează pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii on-line cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite ANAF. Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în MOf.

 

ATENTIE! Punctele a) si b) de mai sus au fost introduse prin Legea 152/2015. Verificati ca toate situatiile financiare ale societatii dvs sa fie depuse pentru a nu ajunge in situatia neplacuta ca o persoana “binevoitoare” sa solicite dizolvarea societatii, urmata bineinteles de lichidarea ei.

In acest caz, ONRC numeste un lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă, remunerarea acestuia facandu-se din averea societăţii dizolvate sau, în lipsă, din fondul de lichidare. Remuneraţia lichidatorului este în cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea societăţii urmând a se face, pentru situaţia în care nu există bunuri în averea societăţii dizolvate, de către UNPIR (Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România), la solicitarea lichidatorului.

Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii definitivă a hotărârii de dizolvare nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului, ONRC sau orice persoană interesată poate solicita tribunalului radierea societăţii din registrul comerţului. Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerţului le revin acţionarilor/asociaţilor.

 

3.     Lichidarea societăţii

Lichidarea societăţii trebuie incheiata în cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerţului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de două ori. Lichidatorii vor fi numiţi in 60 de zile de la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare

Lichidarea nu liberează pe acţionari/asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de insolvenţă a societăţii.

În termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului, un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă, potrivit raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, pe baza raportului final de lichidare şi a situaţiilor financiare de lichidare prin care se prezintă situaţia patrimoniului, a creanţelor şi repartizarea activelor rămase, după caz, sub sancţiunea unei amenzi de 20 lei pe zi de întârziere.

 

Data publicarii
2015-07-21 20:10:59
 
Articole asemanatoare
 

SEMINAR Noutati fiscale 2017: TVA, contributii sociale si alte modificari majore

Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
 

Codul fiscal - noi modificari aprobate de Senat 13 sept

Pe site-ul Senatului (http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19701) a fost publicat un proiect de lege (Legea 310/2016) pentru modificarea Codului f ...
 

Seminar Formularul 394 de la A la Z + alte noutati fiscale 2016

S&R Accounting Leader si Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Formularul 394 de la A la Z + alte noutati fiscale 2016” & ...
 
 
comentarii articol
  Nume  
  E-mail  
  Comentariu  
Cod securitate   captcha image