TOP ARTICOLE
OUG nr.102/2013, publicată în MOf  nr 703 din 15 noiembrie 2013, a introdus incepand cu 1 ianuarie 2014 un nou titlu în Cod ...
Data publicarii
03.10.2014

Noutati > Impozitul pe constructii

 
Articole asemanatoare
 

OFICIAL! Limitarea platilor si incasarilor in numerar - noi reguli din 8 mai 2015

ATENTIE! In MOf nr 242 din 9 aprilie a fost publicata Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati ...
 

Aveti datorii sau creante mai vechi de 30 de zile - ATENTIE

Desi o mare parte din aceste prevederi existau si inainte, putine sunt entitatile care s-au conformat. Entitatile sunt destul de haituite de organele ...
 

SEMINAR Noutati fiscale 2017: TVA, contributii sociale si alte modificari majore

Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
 
 
impozitul pe constructii la zi - 13 ianuarie 2015

OUG nr.102/2013, publicată în MOf  nr 703 din 15 noiembrie 2013, a introdus incepand cu 1 ianuarie 2014 un nou titlu în Codul fiscal şi anume „Impozitul pe construcţii”. Impozitul pe construcţii reprezintă venit al bugetului de stat şi se administrează de către ANAF, nu de DITL.

În MOf nr 384 din 23 mai 2014, a fost publicată HG nr 421/2014 prin care s-au introdus precizari privind modul de calcul al impozitului.

În MOf nr 24 din 13 ianuarie 2015, a fost publicată Legea nr 11/2015 prin care s-a aprobat OUG nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 

Care sunt contribuabilii care datorează acest impozit?

Sunt supuse acestui impozit:

-          persoanele juridice române (cu exceptia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial);

-          persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

-          persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

 

Care este cota de impozitare?

 

In perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014, cota de impozitare a fost de 1,5% şi s-a aplicat asupra construcţiilor prevăzute în grupa 1 din Catalogul cu duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, dintre care mentionam cateva exemple:

-          construcţii agricole, industriale, pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii, hidrotehnice, pentru afaceri, comerţ, depozitare, pentru transportul energiei electrice;

-          sere, solarii, ciupercării;

-          platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobila, radio, tv;

-          constructii pentru transportul energiei electrice;

-          iazuri pentru decantarea sterilului, helestee, iazuri, bazine;

-          lacuri artificiale de acumulare si canale de irigatii;

-          statii si posturi de transformare, statii de conexiuni;

-          centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice si nuclearo – electrice;

-          sonde de titei, gaze si sare;

-          rampe de incarcare – descarcare;

-          baraje, jgheaburi pentru piscicultura;

-          piste si platforme din beton;

-          infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, strazi, autostrazi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulatie, marcaje, etc);

-          linii si cabluri aeriene de telecomunicatii (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console).

ATENTIE! Incepand cu 1 ianuarie 2015, impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor detinute.

 

Dacă impozitul pe clădiri suportat în relaţia cu DITL se stabileşte prin hotărâre a consiliului local din fiecare zonă şi se situează între 0,25% şi 1,5%, cota de impozitare a construcţiilor este fixă, indiferent de locaţie.

 

Proiect Norme cod fiscal (Nu a fost pastrat):

Pentru mijloacele fixe (ex. parcurile fotovoltaice, parcurile eoliene, etc.) care sunt sisteme complexe compuse din: fundaţii, piloni de susţinere, echipamente şi instalaţii, încadrate conform Catalogului, atât în grupa 1 „Construcţii”, cât şi în grupa 2 „Echipamente tehnologice” şi înregistrate din punct de vedere contabil în conturi corespunzătoare construcţiilor şi/sau conturi corespunzătoare instalaţiilor, sunt considerate construcţii numai acele părţi ale sistemului complex care se încadrează în grupa 1 şi sunt înregistrate în conturi  corespunzătoare construcţiilor, respectiv fundaţiile, structurile de susţinere, etc.

Încadrarea se efectuează de către o comisie tehnică sau expert tehnic independent, pe baza caracteristicilor tehnice ale mijloacelor fixe.

 

Care este baza de impozitare?

 

Pentru anul 2014, baza de impozitare a reprezentat-o valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care s-a scazut:

·      valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

·      valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole”; şi

·      valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe cladiri.

 

ATENŢIE! Reţineţi faptul că NU se datorează impozit pe construcţii în cazul clădirilor pentru care se achită deja impozit la taxele locale.

 

Norme cod fiscal (HG 421/2014):

Prin valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, se înţelege valoarea evidenţiată contabil în soldul conturilor corespunzătoare construcţiilor, fără a lua în considerare constructiile inregistrate in conturi in afara bilantului.

Pentru determinarea bazei impozabile, contribuabilii nu includ „imobilizările corporale în curs de execuţie”, evidenţiate potrivit reglementărilor contabile aplicabile si nici valoarea aferenta unor constructii aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, inregistrate in conturi corespunzatoare constructiilor.

 

Pentru determinarea bazei impozabile, contribuabilii vor avea în vedere următoarele reguli:

a)      din valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, nu se scade valoarea clădirilor prevăzute la art.250 din Codul fiscal (ART. 250 Scutiri), cu excepţia celor aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

b)      în cazul în care valoarea evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor este diferită de valoarea care a reprezentat baza pentru determinarea impozitului pe clădiri, valoarea care se scade este valoarea evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor;

c)      valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă este cea definită  la pct.54 alin.(1)–(12) din  Normele metodologice date în aplicarea art.253 din Codul fiscal.

 

Pct.54 din Norme, pt aplicarea art.253 din Codul fiscal:

54. (1) Prin lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, se înţelege acele lucrări care au ca rezultat creşterea valorii clădirii respective cu cel puţin 25%.

(1^1) În cazul în care valoarea lucrărilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere nu depăşeşte 25% din valoarea clădirii, locatarul nu are obligaţia să o comunice locatorului.

(1^2) În cazul în care în cursul unui an fiscal se efectuează mai multe lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, a căror valoare individuală este sub 25%, dar cumulat depăşeşte 25%, locatarul are obligaţia de a comunica locatorului valoarea totală, în termen de 30 de zile de la data la care se atinge acest nivel.

 

            ATENŢIE!!! In anul 2014, lucrările de amenajare, modernizare la spatiile inchiriate in valoare de sub 25% din valoarea clădirii si care nu au fost notificate proprietarilor au fost supuse impozitului pe construcţii.

Pentru clădirile scutite de impozit pe clădiri, conform art. 250 din Codul fiscal, se va datora impozit pe construcţii.

 

De asemenea, in anul 2014, deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, se justifica prin documentația corespunzătoare care atesta comunicarea acestei valori către proprietar.

 

ANUL 2015:

Începând cu anul 2015, impozitul pe construcţii se aplica la construcţiile existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade si:

a)    valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;

b)   valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă, indiferent daca proprietar e persoana juridica sau fizica si fara a se mai tine cont de plafonul de 25% asa cum s-a procedat in anul 2014;

c)    valoarea construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României;

d)   valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit legii;

e)    valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi cele din domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de RAAPPS.

 

Conform Legii, incepand cu anul 2015, a fost eliminata prevederea conform careia deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, se justifica prin documentația corespunzătoare care atesta comunicarea acestei valori către proprietar.

 

Impozitul se recalculează dacă baza de impozitare se modifică în cursul anului?

 

În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor, impozitul pe construcţii NU se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.

            Această prevedere poate fi de bun augur pentru o entitate sau dimpotrivă.

De exemplu, dacă în cursul anului o societate cumpără sau construieşte şi dă în folosinţă o construcţie, va datora impozit pe aceasta începând cu anul următor. Însă, în situaţia inversă în care în cursul anului se casează sau se vând construcţii, impozitul nu se recalculează şi societatea va achita suma aferentă întregului an.

 

Care sunt declaraţiile care trebuie depuse de o entitate care deţine construcţii?

 

            Entităţile care la 31 decembrie 2013 deţineau construcţii, trebuiau ca până la data de 31 ianuarie 2014 să depună la organul fiscal Declaraţia de menţiuni 010, prin care îşi modificau vectorul fiscal.

Vă reamintim că în MOf din 16 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP 35/2014 prin care a fost modificat Formularul 010. Practic, între categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal a fost adăugat şi impozitul pe construcţii.

Impozitul se declară până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează prin Declaraţia 100 (probabil – deocamdată nu se cunoaşte Declaraţia fiscală care va fi utilizată).

 

Care este termenul de plată pentru impozitul pe construcţii?

 

Plata se efectuează în 2 rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

Contribuabilii nou-înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor, iar cei care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi plăti impozitul până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.

 

 

Data publicarii
2014-10-03 14:30:25
 
Articole asemanatoare
 

SEMINAR Noutati fiscale 2017: TVA, contributii sociale si alte modificari majore

Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Noutati fiscale 2017 + Inchiderea exercitiului financiar 2016”   Programul de desf ...
 

Codul fiscal - noi modificari aprobate de Senat 13 sept

Pe site-ul Senatului (http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19701) a fost publicat un proiect de lege (Legea 310/2016) pentru modificarea Codului f ...
 

Seminar Formularul 394 de la A la Z + alte noutati fiscale 2016

S&R Accounting Leader si Noutatifiscale.ro organizeaza SEMINARUL cu tema „Formularul 394 de la A la Z + alte noutati fiscale 2016” & ...
 
 
comentarii articol
  Nume  
  E-mail  
  Comentariu  
Cod securitate   captcha image