TOP ARTICOLE
Pe langa majorarea sumelor aferente deducerilor, modificari prezentate mai jos, dorim sa subliniem faptul ca incepand cu 1 ianuarie 2016, copiii minor ...
Data publicarii
03.12.2015
         Cu ocazia Pastelui, Craciunului, zilelor de 1 iunie si 8 martie, angajatorii pot acorda salariatilor cadouri in bani ...
Data publicarii
14.04.2016
Intrebare: Cum se calculează şi se declară contribuţiile aferente drepturilor salariale acordate prin hotărâri judec ...
Data publicarii
03.10.2014
Codul fiscal prevede ca veniturile din salarii, obtinute ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator, nu sunt supuse imp ...
Data publicarii
11.01.2017
In perioadele in care, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, se inregistreaza temperaturi extreme, angajatorii trebuie sa asigure conditii ...
Data publicarii
03.10.2014

Impozit venit > Venituri din salarii

 
Articole asemanatoare
 

Venituri din chiri si arenda 2016 - Noul cod fiscal

Venituri din chirii si arenda – Noul cod fiscal   In anul 2016, in cazul acestor venituri se vor datora, ca si in prezent: -  &nb ...
 

Regimul veniturilor din premii

Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, ...
 

Modificari deduceri personale 2016

Pe langa majorarea sumelor aferente deducerilor, modificari prezentate mai jos, dorim sa subliniem faptul ca incepand cu 1 ianuarie 2016, copiii minor ...
 
 
noi prevederi privind scutirea la plata impozitului pe venit pentru programatorii it - din 1 februarie 2017

Codul fiscal prevede ca veniturile din salarii, obtinute ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator, nu sunt supuse impozitului pe venit de 16%. Atentie! Totusi, acestea intra in baza de calcul a contributiilor sociale.

 

In MOf nr 22 din 9 ianuarie 2017 a fost publicat OMFP 2.903/2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator prin care au fost modificate criteriile pentru scutirea de impozit pe venit care se acordă angajaţilor din IT, reglementare care intra in vigoare incepand cu 1 februarie 2017 si care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

Principala noutate consta in faptul ca a fost eliminat plafonul de 10.000 USD/ angajat pe care angajatorul ar fi trebuit sa il atinga la nivelul cifrei de afaceri din anul fiscal precedent. Astfel, si societatile care se înfiinţează în cursul anului fiscal pot aplica scutirea la plata impozitului pe venit pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor.

 

Care sunt conditiile care trebuie indeplinite? 

Una dintre conditii consta in faptul ca entitatile angajatoare trebuie sa aiba ca obiect de activitate crearea de programe pentru calculator, care presupune cel putin unul din urmatoarele coduri:

-         CAEN 5821 “Activitati de editare a jocurilor de calculator”;

-         CAEN 5829 “Activitati de editare a altor produse software”;

-         CAEN 6201 “Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)”;

-         CAEN 6202 “Activitati de consultanta in tehnologia informatiei”;

-         CAEN 6209 “Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei”.

 

Pentru acordarea scutirii de impozit, trebuie indeplinite CUMULATIV urmatoarele conditii:

1.      posturile pe care sunt angajate persoanele trebuie sa corespunda unei liste cuprinzând 8 ocupaţii (prezentate mai jos);

2.      postul trebuie sa faca parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

3.      angajatii sa deţina o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau sa deţina o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată şi sa presteze efectiv una dintre cele 8 activităţi de mai jos;

4.      angajatorul sa realizeze în anul fiscal precedent (distinct în balanţele analitice) venituri din activitatea de creaţie de programe pentru calculator. Societăţile care se înfiinţează în cursul unui an fiscal sunt exceptate de la îndeplinirea acestei condiţii pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor. De asemenea, societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări pot beneficia de facilitatea fiscală, fiind exceptate de la îndeplinirea acestei condiţii pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.

 

Acest tratament se aplica şi cetăţenilor statelor membre ale UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Nationale şi Cercetării Ştiinţifice, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă.

 

Cele 8 ocupatii specifice activităţilor de creaţie de programe pentru calculator sunt:

       
 

Nr.

Ocupaţia

Descrierea activităţii

 

1.

Administrator baze de date

Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite

 

2.

Analist

Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

 

3.

Inginer de sistem în informatică

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

 

4.

Inginer de sistem software

Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)

 

5.

Manager de proiect informatic

Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/ date necesare, programare, analiză).

Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor.

 

6.

Programator

Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile

 

7.

Proiectant de sisteme informatice

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale

 

8.

Programator de sistem informatic

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

 

 Activitatea de creaţie de programe pentru calculator reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specific mentionate mai sus,  în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării.

 

Care sunt documentele justificative in baza carora se acorda scutirea?

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii trebuie pastrate intr-un dosar la sediul angajatorului, în vederea controlului, si sunt reprezentate de: 

-         actul constitutive (în cazul societăţilor comerciale); 

-         organigrama angajatorului; 

-         fişa postului; 

-         copia cu menţiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia cu menţiunea "conform cu originalul" a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu menţiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia cu menţiunea "conform cu originalul" a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu menţiunea "conform cu originalul" a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei Nationale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;    

-         copia cu menţiunea "conform cu originalul" a contractului individual de muncă; 

-         statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii; 

-         comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste solicitarea iniţierii procesului de creaţie de programe pentru calculator; 

-         balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator. 

 

În situaţia în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat.

 

Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii prezentate constituie responsabilitatea angajatorului.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obţinute în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire.

 

Exemplu:

La 31 decembrie 2016, entitatea Alfa a obtinut venituri ca urmare a activităţii de creaţie de programe pentru calculator la nivelul sumei de 300.000 lei. Aceasta are 15 angajati, avand ocupatia de programatori si doi asistenti manageri.

Pentru cati angajati se poate aplica scutirea de impozit pe venit?

 

Incepand cu luna februarie 2017, societatea poate aplica scutirea de impozit pe venit pentru toti cei 15 programatori, plafonul de 10.000 dolari SUA/angajat fiind eliminat. Astfel, pentru cei 15 angajati, entitatea Alfa trebuie sa intocmeasca un stat de salarii separat, pe care sa il arhiveze si la dosarul intocmit conform cadrului legal.

ATENTIE! Desi entitatea intocmeste in fiecare luna cate 2 state de salarii (unul pentru angajatii care beneficiaza de scutire si altul pentru ceilalti angajati), aceasta va depune lunar o SINGURA Declaratie 112 in care va cuprinde toti angajatii.

 

 

 

 

Data publicarii
2017-01-11 23:31:03
 
Articole asemanatoare
 

Valoarea tichetelor de masa a "explodat" din mai 2016

In MOf nr 373 din 16 mai 2016 a fost publicat OMMFPSPV 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I a ...
 

Tratamentul cadourilor si tichetelor cadou acordate salariatilor

         Cu ocazia Pastelui, Craciunului, zilelor de 1 iunie si 8 martie, angajatorii pot acorda salariatilor cadouri in bani ...
 
 
comentarii articol
  Nume  
  E-mail  
  Comentariu  
Cod securitate   captcha image