TOP ARTICOLE
1. Ce situatii financiare se intocmesc in conformitate cu OMFP 1802/2014?   Situatiile financiare cuprind informatii in functie de categori ...
Data publicarii
08.01.2015
Incepand cu 1 ianuarie 2015, odata cu intrarea in vigoare a OMFP 1802/2014 si abrogarea OMFP 3055/2009, entitatile sunt impartite in 3 categorii, in f ...
Data publicarii
15.04.2016
Ce societati sunt obligate a fi auditate?   1. Entitățile mijlocii și mari, respectiv entitățile care, la data bil ...
Data publicarii
08.01.2015
In MOf nr 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicat OMFP 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile ...
Data publicarii
15.04.2016
Ce entitati intocmesc situatii financiare consolidate?   Orice entitate trebuie să întocmească situații financiare anu ...
Data publicarii
08.01.2015

Situatii Financiare > Contul de profit si pierdere