TOP ARTICOLE
In MOf nr 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea 207/2015 – Noul Cod de procedura fiscala, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016, mo ...
Data publicarii
12.12.2015
In MOf nr 81 din 30 ianuarie 2015, a fost publicata OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. ATENTIE! Operatorii economici care &ici ...
Data publicarii
09.12.2014
In MOf nr 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr 4019/2014 prin care s-a amanat declararea bonurilor fiscale in Declaratia 394 pana la 31 ...
Data publicarii
30.12.2014
In MOf nr 203 din 18 martie 2016 a aparut OPANAF nr 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.Nu sunt modificari ese ...
Data publicarii
18.03.2016
Declaraţia Instrastat este obligatorie pentru toţi operatorii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: -   ...
Data publicarii
02.10.2014

Cod Procedura Fiscala > Notiuni generale

 
Articole asemanatoare
 

Loteria bonurilor fiscale - OG 10/30 ianuarie 2015

In MOf nr 81 din 30 ianuarie 2015, a fost publicata OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. ATENTIE! Operatorii economici care &ici ...
 

Certificarea declaraţiilor fiscale - oficial din 4 decembrie 2014

Obligatia certificarii Declaratiei 101 privind impozitul pe profit a fost introdusa pentru prima data prin OG 47/2007, incepand cu 1 ianuarie 2008. Ac ...
 
 
modificarea dobanzii si a penalitatilor in cazul creantelor fiscale - 2016

In MOf nr 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea 207/2015 – Noul Cod de procedura fiscala, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016, moment in care OG 92/2003 va fi abrogata.

In ceea ce priveste sanctionarea entitatilor care nu isi achita la timp obligatiile fiscale, exista cele 3 componente:

-         dobanda;

-         penalitatea de intarziere; si

-         penalitatea de nedeclarare.

 

a.     Dobanda

 

Dobanda este o obligație fiscală accesorie reprezentând echivalentul prejudiciului creat titularului creanței fiscale principale ca urmare a neachitării la scadență de către debitor  a obligațiilor fiscale principale.

Dobanda se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

In prezent, nivelul dobanzii este de 0,03%/zi de intarziere.

Incepand cu 1 ianuarie 2016, nivelul dobânzii va fi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

 

b.     Penalitatea de intarziere

 

Penalitatile de intarziere sunt acele obligații fiscale accesorii reprezentând sancțiunea pentru neachitarea la scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale.

Ca si in cazul dobanzii, penalitățile de întârziere se stabilesc pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

In prezent, nivelul penalității de întârziere este de 0,02%/zi de intarziere.

Incepand cu 1 ianuarie 2016, nivelul penalității de întârziere va fi de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere.

Aceasta penalitate nu se aplică pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

 

c.      Penalitatea de nedeclarare

 

Penalitatea de nedeclarare este obligația fiscală accesorie reprezentând sancțiunea pentru nedeclararea sau declararea incorectă, în declarații de impunere, a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale. Aplicarea penalităţii de nedeclarare nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. 

 

            Este important de precizat ca aceste penalitati se vor aplica doar creanțelor fiscale născute după data de 1 ianuarie 2016. Si in anii trecuti au mai existat tentative de introducere a unei astfel de sanctiuni, dar ulterior s-a renuntat la idee.

Incepand cu 1 ianuarie 2016, pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de entitate şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, se va datora o penalitate de nedeclarare de 0,08/zi.

Penalitatea de nedeclarare se stabileste începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere. 

 

La cererea entitatii, penalitatea de nedeclarare se reduce cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie: 

a)    se sting prin plată sau compensare, până la termenul prevăzut de lege, astfel:

-         dacă data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 1—15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusive;

-         dacă data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 16—31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv

b)    sunt eşalonate la plată (reducerea se acordă la finalizarea eşalonării la plată). 

  

Atentie! Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare. 

Exista si un prag de semnificatie de care se va tine cont. Organul fiscal nu va stabili penalitatea de nedeclarare dacă aceasta va fi mai mică de 50 lei. 

 

Penalitatea de nedeclarare NU se aplică dacă obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale de către contribuabil, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului de către organul fiscal central. 

 

In raportul de inspectie fiscala se va consemna si se va motiva aplicarea sau neaplicarea penalităţii de nedeclarare. Contribuabilul are dreptul să își prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările organului de inspecție fiscală, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii inspecției fiscale. În cazul marilor contribuabili termenul de prezentare a punctului de vedere este de cel mult 7 zile lucrătoare. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducătorului organului de inspecție fiscală

 

Important! În situaţia în care obligaţiile fiscale principale sunt stabilite de organul de inspecţie fiscală ca urmare a nedepunerii declaraţiei de impunere, se va aplica doar penalitatea de nedeclarare, fără a se mai impune si sancţiunea contravenţională pentru nedepunerea declaraţiei. 

Penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare decât nivelul creanţei fiscale principale la care se aplică, cu excepţia situaţiei în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală

 

Tabel comparativ

Element

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Dobanda

0,03%/zi

0,02%/zi

Penalitatea de intarziere

0,02%/zi

0,01%/zi

Penalitatea de nedeclarare

-

0,08%/zi

 

d.     Majorari de intarziere

 

Conform definitiei din Noul Cod de procedura fiscala, majorarea de întârziere este obligaţia fiscală accesorie reprezentând echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale principale, precum şi sancţiunea, ca urmare a neachitării la scadenţă, de către debitor, a obligaţiilor fiscale principale.

            In cazul obligatiilor datorate si neachitate pana la scadenta bugetelor locale se datoreaza majorari de intarziere. Nivelul acestora se reduce de la 2%/luna, la 1%/luna:

 

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

 

 

Data publicarii
2015-12-12 00:01:22
 
Articole asemanatoare
 

Regim de declarare derogatoriu - NOU Ordin ANAF 18 martie 2016

In MOf nr 203 din 18 martie 2016 a aparut OPANAF nr 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.Nu sunt modificari ese ...
 

Reguli privind campaniile promotionale - din 13 februarie 2015

Reguli privind campaniile promotionale – din 13 februarie 2015  Prin OUG 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ...
 
 
comentarii articol
  Nume  
  E-mail  
  Comentariu  
Cod securitate   captcha image