TOP ARTICOLE
In MOf nr 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea 207/2015 – Noul Cod de procedura fiscala, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016, mo ...
Data publicarii
12.12.2015
In MOf nr 81 din 30 ianuarie 2015, a fost publicata OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. ATENTIE! Operatorii economici care &ici ...
Data publicarii
09.12.2014
In MOf nr 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat OPANAF nr 4019/2014 prin care s-a amanat declararea bonurilor fiscale in Declaratia 394 pana la 31 ...
Data publicarii
30.12.2014
In MOf nr 203 din 18 martie 2016 a aparut OPANAF nr 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.Nu sunt modificari ese ...
Data publicarii
18.03.2016
Declaraţia Instrastat este obligatorie pentru toţi operatorii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: -   ...
Data publicarii
02.10.2014

Cod Procedura Fiscala > Notiuni generale

 
Articole asemanatoare
 

Modificarea dobanzii si a penalitatilor in cazul creantelor fiscale - 2016

In MOf nr 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea 207/2015 – Noul Cod de procedura fiscala, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016, mo ...
 

Certificarea declaraţiilor fiscale - oficial din 4 decembrie 2014

Obligatia certificarii Declaratiei 101 privind impozitul pe profit a fost introdusa pentru prima data prin OG 47/2007, incepand cu 1 ianuarie 2008. Ac ...
 
 
loteria bonurilor fiscale - og 10/30 ianuarie 2015

In MOf nr 81 din 30 ianuarie 2015, a fost publicata OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

ATENTIE! Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Incepând cu 1 martie 2015, în situațiile în care aceste entitati NU eliberează bon fiscal deși acesta este solicitat de clienți, cumpărătorii VOR AVEA DREPTUL să beneficieze de respectivele bunuri și servicii FARA să le plătească.

 

Se interzice entitatilor care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei in care aparatul de marcat fiscal este defect. În cazul în care o entitate nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal.

Tot incepand cu 1 martie 2015, entitatile care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat sunt obligate să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor de mai sus, inlcusiv aceea ca daca nu se elibereaza bonul fiscal cumpărătorii au dreptul să beneficieze de respectivele bunuri și servicii FARA să le plătească. Modelul și conținutul anunțului urmeaza sa fie aprobate prin OMFP.

 

OG 10/2015 introduce Loteria bonurilor fiscale care nu reprezinta un joc de noroc, deoarece dreptul de participare nu este condiţionat de plata unei taxe. Se doreste combaterea evaziunii fiscale și încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici. Pentru anul 2015, prima extragere lunară are loc în luna iulie 2015.

Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România, deținătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României. Sumele de bani acordate reprezintă premii si sunt impozitate ca atare (se va tine cont de plafonul de 600 de lei care reprezinta suma neimpozabila).

Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar și/sau ocazional (sărbători legale, daca la extragerile lunare nu există câștigători două luni consecutive sau alte situatii stabilite ulterior prin OMFP) și va funcționa după următorul mecanism:

-          persoanele fizice solicită şi păstrează bonurile fiscale emise de comercianţi;

-          lunar sau de fiecare dată când se organizează Loteria, se vor extrage două numere:

-       un număr din intervalul 1-999, reprezentând valoarea totala a bonului fiscal fără subdiviziunile leului; Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre cuprinse între 0 și 9; si

-       un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic (după caz) pentru care se organizează Loteria.

 

La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii. Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice pana la 30 martie 2015. Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Toate aceste extrageri sunt organizate de către Compania Națională „Loteria Română” și sunt publice. Rezultatul extragerilor se transmite MFP și ANAF - aparat central, în prima zi lucrătoare după data extragerii si se postează, în 24 de ore de la momentul comunicării, pe site-urile acestor institutii pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

 

Sunt considerate câștigătoare bonurile fiscale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

-          au fost emise de aparate de marcat electronice fiscale care funcționează în conformitate cu prevederile legale;

-          sunt lizibile toate informațiile obligatorii mentionate pe bonuri;

-          au valoarea totală egală cu valoarea extrasă si au fost emise în ziua extrasă;

-          nu au menționate niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului

 

Pentru a revendica premiul, persoanele fizice care dețin bonurile fiscale “castigatoare” trebuie să meargă la orice unitate teritorială a ANAF si să depună bonurile, în maximum 30 de zile de la data extragerii, impreuna cu o copie a actului de identitate. Valoarea premiului se stabileşte împărţind fondul de premiere destinat fiecărei extrageri la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen. Plata câștigurilor se face de către MFP, în 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.

În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câștigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

 

 

Data publicarii
2014-12-09 12:48:10
 
Articole asemanatoare
 

Regim de declarare derogatoriu - NOU Ordin ANAF 18 martie 2016

In MOf nr 203 din 18 martie 2016 a aparut OPANAF nr 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.Nu sunt modificari ese ...
 

Modificarea dobanzii si a penalitatilor in cazul creantelor fiscale - 2016

In MOf nr 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea 207/2015 – Noul Cod de procedura fiscala, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016, mo ...
 

Reguli privind campaniile promotionale - din 13 februarie 2015

Reguli privind campaniile promotionale – din 13 februarie 2015  Prin OUG 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ...
 
 
comentarii articol
  Nume  
  E-mail  
  Comentariu  
Cod securitate   captcha image